top of page

Tài nguyên cho Cộng đồng người nhập cư, Người bị phân biệt đối xử nhà ở do nguồn gốc quốc gia

Anchor 1

Phân biệt đối xử do nguồn gốc quốc gia là gì?

Quý vị có lo ngại rằng chủ nhà của quý vị đang phân biệt đối xử với quý vị vì tình trạng nhập cư của quý vị?

Việc một người quản lý tài sản hoặc chủ sở hữu tài sản phân biệt đối xử với người thuê nhà hoặc người thuê nhà tiềm năng theo một cách khác biệt dựa trên nơi sinh, dân tộc, văn hóa hoặc tổ tiên là hành vi phạm pháp. Điều này bao gồm từ chối cho thuê hoặc từ chối thực hiện sửa chữa cần thiết đối với một căn hộ, hoặc quấy rối một người thuê nhà vì nguồn gốc quốc gia theo nhận thức của họ. 

Nhấp để tải xuống tài liệu của chúng tôi về Tình trạng Xuất xứ & Di trú Quốc gia: Phân biệt đối xử Nhà ở để biết thông tin chi tiết.

Anchor 2

Sự trả thù

Chủ nhà của quý vị có đe dọa đuổi quý vị vì quý vị đã phàn nàn về điều kiện sống không an toàn không?

Việc chủ nhà của quý vị quấy rối, tìm cách đuổi, tăng tiền thuê nhà hoặc thực hiện bất kỳ hành động trả đũa nào khác là do quý vị cố gắng thực hiện các quyền nhà ở công bằng của mình là hành vi phạm pháp.

Nhấp để tải xuống tài liệu của chúng tôi về Phân biệt đối xử Nhà ở: Trả thù để biết thông tin chi tiết.

Anchor 3

Quý vị có quan tâm đến việc tìm nhà ở không?

Quý vị đang tìm kiếm nhà cho thuê, nhưng lo ngại chủ nhà sẽ yêu cầu số an sinh xã hội? Quý vị có điểm tín dụng xấu hoặc không có tín dụng? Quý vị có lo lắng về việc đàm phán hợp đồng thuê nhà vì quý vị không nói tiếng Anh tốt không?

Bộ tài liệu về nhà ở công bằng này là một tài nguyên được tạo ra cho các cơ quan dịch vụ xã hội, các thành viên của cộng đồng người nhập cư và những người ủng hộ của họ để giúp hiểu được sự phân biệt đối xử do nguồn gốc quốc gia và bao gồm các lời khuyên để tạo sơ yếu lý lịch của người thuê nhà.

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Tây Ban Nha

Tiêng Trung Quốc

Nhấn vào đây để tải về Bộ tài liệu mới của chúng tôi!!

Nhấp vào bên trên để tải xuống tờ rơi Cho thuê & Quản lý Nhà ở Công bằng để biết thông tin chi tiết.

Quý vị đang thuê nhà theo cách cách nhà ở công bằng? Tải xuống tờ rơi của chúng tôi để tìm hiểu về việc phân biệt đối xử nhà ở và đặc biệt là phân biệt đối xử nguồn gốc quốc gia. Hãy chắc chắn rằng các hoạt động cho thuê của quý vị tuân thủ luật nhà ở công bằng.

Phân biệt đối xử do nguồn gốc quốc gia dành cho Người quản lý và chủ sở hữu tài sản

Anchor 4
Anchor 5
bottom of page